Od dnia 01.04.2011 r. następcą prawnym
Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi
jest
Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi


Zapraszamy na nową STRONĘ INTERNETOWĄ